Intervisser respecteert de privacy van bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie naar onze klanten hebben we daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingsactiviteiten zelf, hun doel en de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens bezoeken: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u het gebruik van cookies en andere volgsystemen op de website accepteert, plaatsen we geen niet-anonieme analytische cookies en/of volgcookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Door deze website te blijven bezoeken, accepteert u de volgende gebruiksvoorwaarden.

De huidige versie van het privacybeleid dat op de website beschikbaar is, is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Website (hierna ook "De Website"): www.intervisser.com

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook aangeduid als "De Verantwoordelijke"): Intervisser Sales & Marketing Agency B.V., gevestigd aan Paterswoldseweg 806, 9728 BM Groningen, Kamer van Koophandel nummer: 88541576.

Artikel 2 - Toegang tot de website

Toegang tot en gebruik van de website is strikt persoonlijk. U mag deze website of de gegevens en informatie die erop staan niet gebruiken voor commerciële, politieke of reclamedoeleinden, of voor commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - De inhoud van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)beelden, videobeelden, geluiden, evenals alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt om de website te bedienen en in het algemeen alle onderdelen die op deze site worden gebruikt, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke manier dan ook, van het geheel of een deel ervan, inclusief de technische toepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is strikt verboden. Indien de Beheerder niet onmiddellijk actie onderneemt tegen enige inbreuk, kan dit niet worden geïnterpreteerd als stilzwijgende toestemming of afstand van rechtsvordering.

Artikel 4 - Beheer van de website

Voor het juiste beheer van de website kan de beheerder op elk moment:

- toegang tot de gehele of een deel van de website opschorten, onderbreken of beperken voor een bepaalde categorie bezoekers
- alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met de netetiquette
- de website tijdelijk niet beschikbaar hebben om updates uit te voeren.

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

Onder geen enkele omstandigheid zal de Beheerder verantwoordelijk zijn voor een storing, een defect, een moeilijkheid of een onderbreking van het functioneren van de website, wat resulteert in de onmogelijkheid om de website of een van haar functionaliteiten te betreden. De manier waarop u verbinding maakt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U bent verantwoordelijk voor het nemen van alle geschikte maatregelen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Bovendien bent u verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op het internet raadpleegt.

De operator is niet aansprakelijk voor enige juridische procedures die tegen u worden aangespannen vanwege het gebruik van de website of diensten die via het internet toegankelijk zijn vanwege de schending van de voorwaarden van dit privacybeleid.

De beheerder zal niet verantwoordelijk zijn voor enige schade die u, derden of uw apparatuur ondervindt als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website. U zult afzien van het ondernemen van enige actie tegen de operator als gevolg daarvan.

Als de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, zal hij gerechtigd zijn om alle schade die hij heeft geleden en zal lijden als gevolg daarvan van u te vorderen.

Artikel 6 - Verzameling van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Intervisser en (een) externe verwerker(s). Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door middel van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit kenmerken.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden voornamelijk gebruikt door de operator voor het onderhouden van relaties met u en, indien van toepassing, voor het verwerken van uw bestellingen.

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Overeenkomstig artikel 13(2)(b) AVG heeft iedereen het recht om toegang te krijgen tot en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de verwerking betreffende hem, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@intervisser.com.

Elk dergelijk verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en waarop het adres staat waarop u bereikt kan worden. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek ontvangt u een antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens verzameld door de beheerder vereisen, zullen deze aan hen worden verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens vervolgens niet langer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Als bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de beheerder de verplichte aard van deze informatie aangeven op het moment van het opvragen van de gegevens.

Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen van de Beheerder ontvangen. Als u ze niet (meer) wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar het volgende adres: info@intervisser.com.

Uw gegevens kunnen door partners van de beheerder worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Als u dit niet wenst, stuur dan een e-mail naar het volgende adres: info@intervisser.com.

Als u tijdens uw bezoek aan de website persoonsgegevens tegenkomt, moet u zich onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik en van enige handeling die een inbreuk vormt op de privacy van

Indien u tijdens uw bezoek aan de website persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan, van elk ander ongeoorloofd gebruik en van elke handeling die een inbreuk op de privacy van die perso(o)n(en) oplevert. In geen geval is de beheerder in bovengenoemde situaties aansprakelijk.

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de door de wet bepaalde duur.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens zodat u bij ieder bezoek aan onze website als bezoeker kunt worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal voor u in te richten en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarin u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies. Wanneer u onze website blijft gebruiken, accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

- Functionele cookies: zoals sessie- en login-cookies voor het bijhouden van sessie- en login-informatie.

- Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzicht te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Hierdoor kunnen wij de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. Wij kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

- Niet-anonieme Analytische cookies: om inzicht te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Hierdoor kunnen wij de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.

- Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn ontworpen om relevante advertenties te tonen. Uit informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Hierdoor kunnen organisaties bijvoorbeeld gerichte advertenties aan hun websitebezoekers tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te bouwen en ze anders te behandelen. Trackingcookies verwerken doorgaans persoonsgegevens.

Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

- Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies)

- Facebook (trackingcookie)

- Google Adwords (trackingcookie)

- HubSpot (trackingcookie)

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen er cookies op uw apparatuur worden geplaatst die afkomstig zijn van de verantwoordelijke partij en/of derde partijen. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en de verwijdering van cookies voor elk type werking, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal behorende bij de op de website aangeboden producten kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen over deze voorwaarden is bij uitsluiting de rechter van de vestigingsplaats van de beheerder bevoegd, tenzij hiervoor een wettelijke uitzondering geldt.

Artikel 14 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u contact opnemen met: Jeffrey Visser, jeffrey@intervisser.com.